Share |

DAFTAR ON-LINE

GAMB mengalu-alukan kedatangan anda untuk bergerak bersama kami. 
untuk keahlian yang berdaftar sila Isikan semua ruang yang kosong.

Nama Penuh:
Alamat:
No Kad Pengenalan (IC):
No untuk dihubungi:
Pekerjaan:

Email:
        


(1)Syarat-syarat untuk menjadi ahli GAMB adalah seperti berikut :


(a)Warganegara Malaysia;
(b)Berumur tidak kurang daripada 15 tahun dan tidak melebihi 40 tahun;
(c)Tidak menjadi ahli atau memegang jawatan dalam sebarang pertubuhan belia lain;
(d)Sanggup mematuhi peraturan atau perlembagaan pertubuhan belia ini pada setiap masa;

(2) Jawatankuasa Kerja GAMB boleh menolak mana-mana permohonan untuk menjadi ahli tanpa perlu memberi sebarang sebab dan keputusannya adalah muktamad.

(3) Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan hendaklah membayar bayaran masuk dan yuran tahunan yang pertama.

(4)Seseorang pelajar Universiti atau Kolej Universiti tidak boleh diterima menjadi ahli pertubuhan belia ini kecuali 

mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis oleh Naib Canselor Universiti atau Kolej Universiti berkenaan

:DAFTAR ON-LINE
Home
English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google